Nakladatelství

Nakladatelství Septima vydává učebnice, pracovní sešity, metodické materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dosud vyšlo v nakladatelství Septima:
  • 82 učebnic a pracovních sešitů pro základní školy praktické
  • 24 učebnic a pracovních sešitů pro základní školy speciální
  • 56 učebnic a pracovních sešitů pro sluchově postižené žáky základní školy
  • 28 učebnic pro odborná učiliště a praktické školy

Nakladatelství Septima také vydalo 49 metodických příruček pro odbornou i širší veřejnost.

Nakladatelství Septima vydává i ojedinělé řady publikací pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu, která je využívána ve školách i v rodinách. Umožňuje rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku. Dítě, které ovládne její obsah, je bez větších problémů připraveno zvládat školní práci.

Koncepce ucelených řad učebnic nakladatelství Septima a dalších materiálů pro jednotlivé typy škol vytváří nakladatelství ve spolupráci s MŠMT a v souladu s aktuálními potřebami vzdělávání žáků s různým postižením. Významnou částí tvorby nakladatelství Septima jsou učebnice a pracovní sešity pro žáky s lehkým mentálním postižením. Zde se nakladatelství Septima soustředilo na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace (ucelená řada učebnic českého jazyka – mluvnice, anglického jazyka), na oblast Matematika a její aplikace (ucelená řada učebnic aritmetiky a geometrie), na oblast Člověk a jeho svět (ucelená řada učebnic prvouky, vlastivědy), na oblast Člověk a společnost (ucelená řada učebnic výchovy k občanství) a na oblast Člověk a příroda (ucelená řada učebnic fyziky a přírodopisu).

Publikace nakladatelství Septima procházejí schvalovacím řízením na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Po udělení schvalovací doložky jsou jednotlivé tituly publikovány v Seznamu učebnic uveřejňovaném ve Věstníku MŠMT ČR.

Dovolujeme si vás upozornit, že jakýkoliv způsob rozmnožování publikací vydaných naším nakladatelstvím je porušením autorských práv, a je tudíž trestný.

Nakladatelství Septima se těší na vaše objednávky, náměty, připomínky a podněty. Přejeme mnoho zdaru při práci s našimi publikacemi a úspěchy v roce 2024.

— Pracovníci nakladatelství Septima,s. r. o.