Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením

82,00 Kč
S DPH
123110

Publikace rozebírá základní problémy zařazování zrakově postižených dětí do běžných škol. Seznamuje učitele se specifickými přístupy a metodami práce se zrakově postiženým dítětem, přináší poučení o nejdůležitějších speciálních pomůckách. Vysvětluje význam a možnosti spolupráce učitele se speciálně pedagogickými centry, připomíná i význam spolupráce s rodiči postižených dětí.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR dne 18. ledna 1996 pod č. j. 11 142/96-24 jako metodickou příručku pro učitele.

Autor
Keblová
Předmět
metodický materiál - zrakové postižení
Určeno pro
Odborná literatura
Poznámka
2. upravené vydání; 92 stran
ISBN 80-7216-051-6
Počet
Skladem