Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole

75,00 Kč
S DPH
123111

V příručce jsou vysvětleny základní předpoklady a podmínky pro školní integraci sluchově postižených, jsou zde rozebrány zásady, které musí učitel dodržovat při jejich výchově a vzdělávání. Učitel běžné školy najde v publikaci poučení o speciálních pomůckách a metodách péče o sluch a řeč ve výchovně vzdělávacím procesu. Autorky kladou důraz na spolupráci s odborníky v oboru reedukace sluchu a řeči. Bez povšimnutí nezůstala ani otázka spolupráce učitele s rodiči sluchově postižených dětí. Zásadním požadavkem integrace je maximální prospěch sluchově postiženého dítěte, a to jak v oblasti vzdělávací, tak v oblasti mezilidských vztahů. Bylo by pravým opakem snahy prospět dítěti, kdyby se ve třídě dostalo do izolace.  

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR, č. j. 17 953/96-24, dne 11. 6. 1996 jako metodickou příručku pro učitele.

Autor
Janotová, Svobodová
Předmět
metodický materiál - sluchové postižení
Určeno pro
Odborná literatura
Poznámka
2. upravené vydání; 64 stran
ISBN 80-85801-72-8
Počet
Skladem