Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ

59,00 Kč
S DPH
123116

V souvislosti s integrací zrakově postižených do běžných škol je nutno zajistit těmto žákům potřebné pomůcky, které kompenzují jejich zrakový handicap. Příručka seznamuje učitele s nejdůležitějšími kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené, uvádí jejich přehled specifikovaný podle jednotlivých učebních předmětů základní školy, podle potřeby přináší i podrobný popis a návod pro práci s nimi.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR dne 25. 9. 1995, č. j. 25 318/95-24.

Autor
Keblová
Předmět
metodický materiál - zrakové postižení
Určeno pro
Odborná literatura
Poznámka
2., upravené vydání; 28 stran
ISBN 80-7216-104-0
Počet
Skladem