Zrakově postižené dítě

110,00 Kč
S DPH
123131

Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění.

Publikace Zrakově postižené dítě je komplexním pohledem na péči o těžce zrakově postižené, porovnává např. speciálně pedagogické přístupy v jednotlivých státech, zmiňuje rozdílnosti mezi zdravotnickou a speciálně pedagogickou diagnostikou, popisuje specifické činnosti a jejich obsah. Příručka obsahuje i aktuální adresář škol a zařízení, které poskytují péči dětem se zrakovým postižením. Je určena pedagogickým pracovníkům i rodičům.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR dne 26. listopadu 2001 pod č. j. 30 433/2001-24 jako metodický materiál.

Autor
Keblová
Předmět
metodický materiál - zrakové postižení
Určeno pro
Odborná literatura
Poznámka
1. vydání; 68 stran
ISBN 80-7216-191-1
Počet
Skladem