Sluchové vnímání u zrakově postižených

70,00 Kč
S DPH
123132

Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění.

Příručka Sluchové vnímání u zrakově postižených se zabývá rozvojem sluchu jako kompenzačního smyslu. Nabízí množství her a aktivit k dosažení a naplnění tohoto záměru. Je určena pedagogické a rodičovské veřejnosti.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR č. j. 10 286/99-24 dne 25. ledna 1999 k zařazení do seznamu metodických materiálů škol pro zrakově postižené.

Autor
Keblová
Předmět
metodický materiál - zrakové postižení
Určeno pro
Odborná literatura
Poznámka
1. vydání; 32 stran
ISBN 80-7216-080-X
Počet
Skladem