Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí

59,00 Kč
S DPH
123137

V příručce jsou ve stručnosti vymezeny pojmy integrace sluchově postižených, přínos společného vzdělávání, především však kritéria pro úspěšné zařazení sluchově postiženého dítěte do běžné třídy. Cenné jsou zkušenosti odborníků a rodičů i jednotlivé kazuistiky, které jsou do příručky zařazeny.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR č. j. 21 301/95-24, dne 11. června 1996 jako metodickou příručku pro učitele.

Autor
Janotová
Předmět
metodický materiál - sluchové postižení
Určeno pro
Odborná literatura
Poznámka
1. vydání; 32 stran
ISBN 80-85801-81-7
Počet
Skladem