Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku

47,00 Kč
S DPH
123142

K příručkám, které se zabývají metodikou, jak připravit sluchově postižené dítě pro vstup do školy, popř. k integraci, patří: Psychomotorický vývoj, Výchova řeči, Reedukace sluchu, Rozvíjení zrakového vnímání a odezírání, Procvičování prostorové orientace, Příprava na čtení, Skloňování podstatných jmen.

Příručka Příprava na čtení přináší příklady cvičení pro získání dovednosti číst s porozuměním. Je určena pracovníkům speciálně pedagogických center, učitelům škol pro sluchově postižené, studentům speciální pedagogiky a dalším odborným zájemcům.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR č. j. 22 985/96-24, dne 12. srpna 1996 jako metodickou příručku pro učitele.

Autor
Vaněčková
Předmět
metodický materiál - sluchové postižení
Určeno pro
Odborná literatura
Poznámka
1. vydání; 16 stran
ISBN 80-85801-82-5
Počet
Skladem