Odezírání u sluchově postižených

87,00 Kč
S DPH
123196

Dovednost odezírat mluvenou řeč je nezbytné u sluchově postižených systematicky rozvíjet a neustále podporovat. Publikace přináší jak teoretické poznatky, tak i praktické zkušenosti naší vynikající odbornice v oboru vzdělávání sluchově a řečově postižených. Její předností je bezprostřední využití v hodinách odezírání v rámci vyučování i v hodinách logopedické péče. Informace z ní mohou čerpat i rodiče i samotní sluchově postižení.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR č. j. 10 394/99-24 dne 17. února 1999 k zařazení do seznamu metodických materiálů škol pro sluchově postižené.

Autor
Janotová
Předmět
metodický materiál - sluchové postižení
Určeno pro
Odborná literatura
Poznámka
1. vydání; 52 stran
ISBN 80-7216-82-6
Počet
Skladem