Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižení

75,00 Kč
S DPH
123234

Příručka informuje o pestré nabídce kompenzačních pomůcek pro všechny druhy tělesného postižení, stručně popisuje jejich funkci a použití. Připomíná rovněž nutnost odstranění architektonických bariér, přináší náměty na úpravu interiérů, nábytku i pomůcek. Je doplněna černobílými fotografiemi.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Doporučeno odborem speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT, č. j. 21 243/2001-24 ze dne 25. 9. 2001, k zařazení do metodických materiálů pro mateřské, základní a speciální školy.

Autor
Kubíčová, Kubíče
Předmět
metodický materiál - tělesné postižení
Určeno pro
Odborná literatura
Poznámka
1. vydání; 32 stran
ISBN 80-7216-166-0
Počet
Skladem