Raná péče o dítě se sluchovým postižením

116,00 Kč
S DPH
123243

Publikace obsahuje soubor rehabilitačních postupů vhodných nejen pro reedukaci dětí se sluchadly, ale i dětí s kochleárním implantátem. Veškeré informace jsou zpracovány jako stručné pokyny. Jsou podávány tak, aby byly srozumitelné všem rodičům, kteří s dítětem pracují v přirozených domácích podmínkách. Tyto pokyny však mohou také zároveň sloužit jako další studijní materiál pro logopedy v ambulancích i ve speciálně pedagogických centrech. Rehabilitační metody a postupy jsou určeny zejména pro práci s nejmenšími dětmi.

Autorka pracuje v Centru kochleárních implantací u dětí, které je součástí Foniatrického oddělení ORL kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole. Problematikou rehabilitace dětí se sluchovými vadami se věnuje více než 30 let.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR, č. j. 15 167/2002-24, dne 12. března 2002 jako metodickou příručku pro učitele speciálních škol.


Autor
Holmanová
Předmět
metodický materiál - sluchové postižení
Určeno pro
Odborná literatura
Poznámka
3.upravené vydání; 96 stran
ISBN 978-80-7216-345-8
Počet
Na skladě není dostatek produktů