Opožděný vývoj řeči - Dysfázie - metodika reedukace

116,00 Kč
S DPH
123245/2

Soubor příruček, označených jako metodiky reedukace, je určen začínajícím pracovníkům v oboru, u nichž předpokládá určité odborné teoretické znalosti. Zahrnuje tyto tituly: Dyslalie, Opožděný vývoj řeči a dysfázie, Koktavost, Mutismus, Palatolalie a afázie. 

Do jedné příručky jsou z praktických důvodů spojeny metodiky opožděného vývoje řeči a dysfázie, protože na sebe navazují a úzce spolu souvisejí. Metodika reedukace dysfázie vznikala postupně, z potřeby systematicky, komplexně a přitom přehledně formulovat možnosti ovlivnění této závažné a diagnosticky i terapeuticky obtížné poruchy. Vzhledem k variabilitě příznaků je dysfázie velmi často diagnostickým problémem, proto autorka uvádí (na rozdíl od ostatních metodik) i stručný přehled jejích projevů.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR dne 20. května 2002, č. j. 19 807/2002-24, jako metodickou příručku.

Autor
Kutálková
Předmět
metodický materiál - logopedie
Určeno pro
Odborná literatura
Poznámka
1.vydání; 104 stran
ISBN 978-80-7216-349-6
Počet
Skladem