Hospodářské výpočty

115,00 Kč
S DPH
123203

Učebnice je určena studentům středních odborných škol se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně studentům s lehkým mentálním postižením.

Učebnice se uplatní zejména v oborech zaměřených na potravinářství. Navazuje na učivo matematiky a je rozdělena na tematické celky, jejichž pořadí je možné pozměnit v návaznosti na odborné předměty. Cílem je upevnit dovednosti studentů v numerickém počítání i v počítání zpaměti a seznámit je s praktickými odbornými výpočty.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č.j. 10311/2011-27 dne 22.června 2011 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání podle RVP pro střední vzdělání oborů kategorie E -  vzdělávací oblast Ekonomické vzdělávání, s dobou platnosti šest let.

Autor
Keblová, Volková
Předmět
hospodářské výpočty
Určeno pro
Odborná učiliště a praktické školy
Poznámka
1. vydání; 184 stran
ISBN 80-7216-148-2
Počet
Na skladě není dostatek produktů