Epidemiologie a hygiena

87,00 Kč
S DPH
123209

Ucelená řada učebnic oboru pečovatelské práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pro střední odborné školy je určena studentům se specifickými potřebami, konkrétně studentům s lehkým mentálním postižením. Do této řady patří tituly: Technologie – pečovatelské práce, Zdravověda 1, 2 a Epidemiologie a hygiena.

Učebnice Epidemiologie a hygiena zpracovává tato témata: mikrobi, infekční nemoci, druhy nákaz, prevence infekčních onemocnění, obecná hygiena, komunální hygiena, hygiena bydlení, osobní hygiena, hygiena výživy, hygiena prostředí ve zdravotnických zařízeních.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. 9915/2012-27 dne 26. 4. 2012 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání, RVP oboru 75-41-E/01 Pečovatelské služby, vzdělávací oblast a okruh Pečovatelství, s dobou platnosti šest let.

Autor
Dvořáková
Předmět
epidemiologie a hygiena
Určeno pro
Odborná učiliště a praktické školy
Poznámka
1. vydání; 46 stran
ISBN 80-7216-123-7
Počet
Skladem