Občanská výchova II

55,00 Kč
S DPH
123251

Ucelená řada učebnic občanské výchovy pro střední odborné školy je určena studentům se specifickými potřebami, konkrétně studentům s lehkým mentálním postižením.

Druhý díl je zaměřen na širší mezilidské vztahy a obsahuje tyto tematické celky: Člověk mezi lidmi (začleňování do společnosti, pravidla a normy chování, morálka a mravnost, vztahy mezi lidmi, společenské chování, mezilidská komunikace, lidská práva a svobody) a Člověk a svět práce (povolání a zaměstnání, vstup do zaměstnání, odměna za práci, dovolená, péče o zaměstnance, podnikání). Ilustrovala Miroslava Jakešová.

Autor
Kovaříková
Předmět
občanská výchova
Určeno pro
Odborná učiliště a praktické školy
Poznámka
1.vydání; 72 stran
ISBN 80-7216-223-3
Počet
Na skladě není dostatek produktů