Český jazyk 4

110,00 Kč
S DPH
123076/3

Učebnice Český jazyk 4 obsahuje učivo o větách (druhy vět), slovech (význam slov, pořádek slov ve větě), slabikách (členění slov na slabiky), hláskách a písmenech (samohlásky, souhlásky, délka samohlásek, souhlásky tvrdé a měkké, psaní správného -i-, -y-). Součástí učebnice je i slohový výcvik. Učivo doprovázejí barevné ilustrace Miroslavy Jakešové.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů českého jazyka je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-2696/2019 dne 13. března 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura podle  minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření s dobou platnosti šest let.

Autor
Petrželová, Vitězslava; Smičková, Libuše
Předmět
český jazyk
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
3. vydání; 80 stran
ISBN 978-80-7216-329-8
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat