Matematika 8

110,00 Kč
S DPH
123098

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů matematiky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Stěžejním učivem Matematiky 8 jsou zlomky a desetinná čísla, v geometrii pak obsahy a povrchy těles. Učebnice je bohatě ilustrována, barevné ilustrace jsou od Milady Kudrnové.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č.j.  MSMT 6980/2021 dne 11. června 2021 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace, podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných optaření z RVP ZV  s dobou platnosti šest let.

Autor
Vlk, Moskovská
Předmět
matematika
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
4. vydání; 80 stran
ISBN 978-80-7216-332-8
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat