Matematika 9

110,00 Kč
S DPH
123099

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů matematiky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Kromě opakování a prohlubování učiva nižších ročníků je Matematika 9 zaměřena na dělení desetinných čísel, dělení v daném poměru, na procenta; v geometrii pak na objemy těles. Učebnice obsahuje barevné ilustrace Jiřího Fixla.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č.j.  MSMT 6980/2021 dne 11. června 2021 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace, podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z RVP ZV  s dobou platnosti šest let.

Autor
Trávníčková
Předmět
matematika
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
3. vydání; 92 stran
ISBN 978-80-7216-342-7
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat