Matematika 2

110,00 Kč
S DPH
123043/4

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů matematiky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Jako materiály pro výuku elementárních matematických pojmů doporučujeme Matematiku I a Matematiku II pro Základní školu speciální. K oběma učebnicím byly vydány vždy tři pracovní sešity. 

Učebnice Matematika 2 obsahuje toto učivo aritmetiky: sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru do deseti, porovnávání čísel v oboru do deseti, vztahy menší, větší, roven, čtení a psaní čísel. Učivo doplňují barevné ilustrace Evy Mastníkové.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č.j.: 45 957/2020 dne 10.února 2021 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z RVP ZV, s dobou platnosti šest let.

Autor
Doubková, Kovářová
Předmět
matematika
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
4. vydání; 40 stran
ISBN 978-80-7216-328-1
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat