Český jazyk 7 (pracovní sešit)

58,00 Kč
S DPH
123112

Pracovní sešit je zaměřen na slohový výcvik, při němž si žáci na praktických příkladech doplňování, srovnávání pořadí vět apod. upevňují své znalosti z mluvnice. Pomáhají jim v tom i černobílé ilustrace.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT čj. MSMT- 6975/2021 dne 11. června 2021 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková kultura vzdělávací obor Český jazyk a literatura podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z RVP ZV, s dobou platnosti šesti let.

Autor
Čmolíková,Remutová,Slapničková
Předmět
český jazyk
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
5. vydání; 40 stran
ISBN 978-80-7216-265-9
Počet
Skladem