Pravopisná cvičení 2

70,00 Kč
S DPH
123263

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOTISKU V 1. POLOVINĚ BŘEZNA 2023.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů českého jazyka je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Pracovní sešit 2 je pomocníkem pro opakování pravopisu na 2. stupni ve škole i doma. Obsahuje toto učivo: pravopis předpon a přípon, psaní tvarů podstatných jmen, shoda přísudku (příčestí minulé) s podmětem, shoda přídavných jmen s podstatnými jmény, psaní čárky ve větách. Každá kapitola obsahuje cvičení na vybraný pravopisný jev a další cvičení, v nichž se již probrané jevy kombinují. Náročnost cvičení se postupně zvyšuje, proto může učitel pracovat se sešitem průběžně.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-19266/2018 dne 3. srpna 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z RVP s dobou platnosti šest let.

Autor
Kvítková
Předmět
český jazyk
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1. vydání, 48 stran
ISBN 80-7216-215-2
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat