Člověk v demokratickém státě

88,00 Kč
S DPH
123281

Učebnice Člověk v demokratickém státě je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Učebnice vyčerpává veškeré učivo předepsané k danému tématu. Hlavním cílem autorů je podat žákům učivo přiměřeným způsobem jak po stránce obsahové, tak i formální. Důraz kladou především na provázanost s každodenním životem. Učebnice obsahuje tato témata: Demokratický stát (Co je stát a proč ho potřebujeme, Jak se občané mohou podílet na rozhodování státu, Jak se rozhoduje v demokratickém státě, Moc státu se dělí, nikdo nesmí rozhodovat sám, Proč potřebujeme různé politické strany, Každý stát má své symboly, Co potřebujeme vědět při cestování do cizích zemí, Spolupráce mezi státy přináší užitek lidem i státům) a Práva a povinnosti občana (Všichni máme svá práva, Nesmíme ohrožovat práva druhých, Děti mají ještě zvláštní práva navíc, Jak zákon chrání rodinu, Které osobní doklady potřebujeme, Proč a jak se uzavírají smlouvy, Co je trestný čin a co je přestupek, Jak probíhá trestní řízení, Jak se řeší spory občanů, Co můžeme zařídit na úřadech). Text je doplněn funkčními ilustracemi Miroslavy Jakešové a fotografiemi. Na učebnici navazuje pracovní sešit.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j.: 11234/2015 dne 23. 4. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola, vzdělávací oblast Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství podle RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, s dobou platnosti šest let.

Autor
Dvořáková, Dvořák
Předmět
občanská výchova
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1. vydání, 72 stran
ISBN 978-80-7216-276-5
Počet
Na skladě není dostatek produktů