Místo, kde žijeme - učebnice (vlastivěda)

116,00 Kč
S DPH
123294

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Řadu tvoří tyto materiály: Prvouka 1 až 3, Místo, kde žijeme (učebnice a pracovní sešit), Lidé kolem nás (učebnice a pracovní sešit) a Lidé a čas (učebnice a pracovní sešit).

V učebnici, nazvané v souladu s příslušným RVP Místo, kde žijeme, jsou zpracovány následující kapitoly: Domov; Škola; Krajina, kde žijeme; Světové strany; Plán; Mapa; Minulostí naší obce; Naše obec dnes; Orientujeme se v okolí naší obce; Co je v naší obci zajímavého; Naše životní prostředí; Nad mapou České republiky; Co je to region; Příroda naší země - Povrch, vodstvo; Člověk a příroda; Kdo žije v České republice; Velká města České republiky; Státní symboly; Nad mapou Evropy; O zemích, které s námi sousedí; Cestujeme po Evropě. V učebnici jsou barevné ilustrace Jana Mageta a velké množství fotografií.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT čj. MSMT- 4275/2021 dne 22. dubna 2021 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z RVP ZV, s dobou platnosti dvou let.

Autor
Matušková, Šmolíková
Předmět
vlastivěda
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1. vydání, 52 stran
ISBN 978-80-7216-266-6
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat