Lidé a čas - učebnice (vlastivěda)

116,00 Kč
S DPH
123298

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Řadu tvoří tyto materiály: Prvouka 1 až 3, Místo, kde žijeme (učebnice a pracovní sešit), Lidé kolem nás (učebnice a pracovní sešit) a Lidé a čas (učebnice a pracovní sešit).

Učebnice Lidé a čas obsahuje následující kapitoly: Čas; Vykopávky, Staré předměty; Vyprávění o starých časech; Staré knihy, obrazy a mapy; Život v pravěku; Vznik zemědělství; Pověsti; Jak žili staří Slované; Počátky českého státu; Život ve středověku; Co lidé jedli; Jak se oblékali; Jak lidé bydleli; Jak lidé cestovali a dopravovali náklady; Minulostí naší obce; Naše památky, tradice a zvyky; Minulostí našeho kraje; O některých státních svátcích. V učebnici je velké množství fotografií a čtyřbarevných ilustrací, které nakreslila Eva Mastníková.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT čj. MSMT-40188/2020 dne 2. prosince 2020 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření RVP ZV, s dobou platnosti šest let.

Autor
Matušková, Šmolíková
Předmět
vlastivěda
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1. vydání, 40 stran
ISBN 978-80-7216-289-5
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat