Člověk v demokratickém státě (pracovní sešit)

41,00 Kč
S DPH
123301

Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice, slouží k procvičování probíraného učiva.

Platná schvalovací doložka MŠMT:


Schválilo MŠMT č. j.: 11234/2015 dne 23. 4. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola, vzdělávací oblast Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství podle RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, s dobou platnosti šest let.

Autor
Dvořáková, Dvořák
Předmět
občanská výchova
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1. vydání, 24 stran
ISBN 978-80-7216-277-2
Počet
Skladem