Přírodopis - Zoologie (učebnice)

116,00 Kč
S DPH
123306

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů přírodopisu je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé materiály lze využít v kterémkoli ročníku druhého stupně základní školy, v souladu s příslušným ŠVP a IVP.

V učebnici Zoologie žáci postupně poznají všechny skupiny živočichů od jednodušších (ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci) až po nejvyspělejší obratlovce (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci). V každé skupině se podrobně seznámí s anatomií a fyziologií zástupce a v souvislostech životních podmínek poznají další významné představitele skupiny. Poslední část učebnice seznamuje žáky s vlivy člověka na živočichy a s ochranou živočichů; stručná kapitola je věnována i dorozumívání a chování zvířat. Učivo je doplněno velkým množstvím názorných fotografií, schémat a ilustrací, které nakreslila akademická malířka Andrea Korbelářová. Rozšiřující učivo je označeno slabým podtiskem a na závěr každé kapitoly jsou uvedeny otázky a úkoly, které mohou učitelé s žáky využít k procvičování a upevňování učiva, včetně námětů pro praktické činnosti.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-40195/2020 dne 16. 12. 2020 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání, jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis, podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s dobou platnosti 6 let.

Autor
Skýbová
Předmět
přírodopis
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1.vydání; 80 stran;
ISBN 978-80-7216-285-7
Počet
Skladem