Přírodopis - Zoologie (pracovní sešit)

52,00 Kč
S DPH
123307

K procvičování osvojených znalostí zoologie slouží pracovní sešit. Je bohatě ilustrován, ilustrace jsou černobílé.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-40195/2020 dne 16. 12. 2020 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání, jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis, podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s dobou platnosti 6 let.

Autor
Skýbová
Předmět
přírodopis
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1. vydání; 20 stran
ISBN 978-80-7216-286-4
Počet
Skladem