Přírodopis - Botanika (učebnice)

128,00 Kč
S DPH
123310

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů přírodopisu je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé materiály lze využít v kterémkoli ročníku druhého stupně základní školy, v souladu s příslušným ŠVP a IVP.

Učebnice Botanika obsahuje tyto kapitoly: Stavba těla vyšších rostlin, Funkce rostlinného těla, Systém rostlin, Hospodářsky významné rostliny, Chráněné rostliny naší přírody, Rozšíření a vývoj rostlin na Zemi a v ČR. Učivo je doplněno velkým množstvím názorných fotografií, schémat a ilustrací, které nakreslila akademická malířka Andrea Korbelářová. Rozšiřující učivo je označeno slabým podtiskem a na závěr každé kapitoly jsou uvedeny otázky a úkoly, které mohou učitelé s žáky využít k procvičování a upevňování učiva, včetně námětů pro praktické činnosti.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-10601/2017 dne 5. června 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření s dobou platnosti šest let.

Autor
Skýbová
Předmět
přírodopis
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1. vydání; 72 stran
ISBN 978-80-7216-294-9
Počet
Skladem