Přírodopis - Biologie člověka (učebnice)

116,00 Kč
S DPH
123316

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů přírodopisu je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé materiály lze využít v kterémkoli ročníku druhého stupně základní školy, v souladu s příslušným ŠVP a IVP.

Učebnice spolu s pracovním sešitem poskytují ucelený přehled biologie člověka: Původ a vývoj člověka, Orgánové soustavy člověka, Růst a vývoj člověka, První pomoc (nemoci a úrazy). Učebnice obsahuje asi 300 fotografií a barevných nákresů, které vytvořila akademická malířka Andrea Korbelářová. Rozšiřující učivo je označeno slabým podtiskem a na závěr každé kapitoly jsou uvedeny otázky a úkoly, které mohou učitelé s žáky využít k procvičování a upevňování učiva.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-19287/2018 dne 3. srpna 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis v RVP ZV (minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření) s dobou platnosti šest let.

Autor
Skýbová
Předmět
přírodopis
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1.vydání; 72 stran
ISBN 978-80-7216-303-8
Počet
Skladem