• Balení

Základy angličtiny 1 - MY WORLD (soubor - učebnice, pracovní sešit, metodická příručka)

162,00 Kč

Namísto 207,00 Kč

S DPH
123285/S

Soubor zcela nových učebních materiálů je určen pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Cizí jazyk. Je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání a je určen žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Zaměřuje se na osvojování si jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných situacích. Bohatý ilustrační doprovod učebnice i sešitu motivuje žáky ke spolupráci a usnadňuje jim pochopení učiva. Ilustrace vytvořila Miroslava Jakešová.

Soubor se skládá ze čtyř částí: vlastní učebnice, pracovní sešit, slovník anglicko-český/česko-anglický a pracovní slovník. Součástí souboru je i metodický průvodce.

Učebnice je rozdělena do pěti lekcí: 1. Představování, rodina, volný čas; 2. Domov, město; 3. Jídlo a pití, počítání; 4. Kalendář, barvy; 5. Opakování. Každá lekce obsahuje hlavní téma ve formě rozhovoru, slovní zásobu, informaci o gramatice a cvičení k upevnění probírané látky s pokyny, jak postupovat.

Pracovní sešit obsahuje ke každé lekci učebnice osm cvičení, která slouží k nácviku, procvičení, upevnění a zjištění úrovně osvojeného učiva. V sešitě žáci najdou i motivační křížovky, hádanky nebo hlavolamy.

Pracovní slovník obsahuje veškerou slovní zásobu učebnice i pracovního sešitu a slouží žákům k zapisování výslovnosti anglických slovíček.  Slovíčka jsou v něm řazena podle probíraných lekcí.

Slovník anglicko-český/česko-anglický rovněž obsahuje veškerou slovní zásobu. Slovíčka jsou v něm řazena podle abecedy a i zde si žáci mohou sami zapisovat výslovnost.

Autor
Klímová, Alena
Předmět
anglický jazyk
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1. vydání

Tento balíček obsahuje

Počet
Skladem