Přírodopis - Botanika

306,00 Kč
S DPH
123221

Ucelenou řadu učebnic pro výuku přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením tvoří tyto tituly: Přírodopis – Botanika, Přírodopis – Zoologie I, Přírodopis – Zoologie II, Přírodopis – Biologie člověka a Přírodopis – Země, naše planeta. Obsahují veškeré učivo předmětu předepsané RVP a umožňují pracovat s  jednotlivými tituly podle aktuální potřeby. Konkrétně tedy budou moci učitelé využívat učebnice nejen v ročnících, pro které jsou určeny především, ale i později, mohou se k nim vracet, mohou učivo přesunout apod.

Učebnice Botanika zpracovává přehledně a informativně témata obecné biologie a základů botaniky: jednobuněčné a mnohobuněčné organismy, nižší rostliny, vyšší rostliny, houby a lišejníky, semenné rostliny. Učebnice je bohatě ilustrována a obsahuje velké množství fotografií, protože názornost je hlavním předpokladem pro úspěšné osvojení si náročné přírodovědné látky. Názorné obrázky nakreslila Kristina Málková.

Autor
Málková
Předmět
přírodopis
Určeno pro
Základní škola pro sluchově postižené
Poznámka
1. vydání; 76 stran
Počet
Skladem