Člověk ve společnosti

185,00 Kč
S DPH
123229

Učebnice občanské a rodinné výchovy zahrnuje poměrně náročná témata: o mezinárodním společenství, o státoprávním uspořádání, o právech a povinnostech občanů, o etických normách, ale i témata praktická: jednání na úřadech, mezilidské vztahy, bezpečnost práce, zdravotní a sociální péče. Učebnice je zpracována podle příslušného RVP, obsahuje fotografie i názorné obrázky, které nakreslila Miroslava Jakešová.

Autor
Weisová, Čech
Předmět
občanská výchova
Určeno pro
Základní škola pro sluchově postižené
Poznámka
1. vydání; 140 stran
Počet
Skladem