Přírodopis - Zoologie I

393,00 Kč
S DPH
123246

Ucelenou řadu učebnic pro výuku přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením tvoří tyto tituly: Přírodopis – Botanika, Přírodopis – Zoologie I, Přírodopis – Zoologie II, Přírodopis – Biologie člověka a Přírodopis – Země, naše planeta. Obsahují veškeré učivo předmětu předepsané RVP a umožňují pracovat s  jednotlivými tituly podle aktuální potřeby. Konkrétně tedy budou moci učitelé využívat učebnice nejen v ročnících, pro které jsou určeny především, ale i později, mohou se k nim vracet, mohou učivo přesunout apod.

Hlavní náplní druhé učebnice předmětové řady je učivo zoologie: od živočišné buňky, přes prvoky, žahavce, ploštěnce, hlísty až k měkkýšům. Do učebnice jsou zakomponovány i kapitoly o hospodářsky významných rostlinách a rozšíření a vývoj rostlin na Zemi. Text doprovázejí fotografie a názorné kresby, které nakreslila akademická malířka Andrea Korbelářová.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j.: 2935/2014 dne 3. 4. 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy, pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením, obor Přírodopis, s dobou platnosti šesti let.

Autor
Skýbová, Pavelková
Předmět
přírodopis
Určeno pro
Základní škola pro sluchově postižené
Poznámka
1. vydání; 80 stran
Počet
Skladem