Přírodopis - Zoologie II

382,00 Kč
S DPH
123249

Ucelenou řadu učebnic pro výuku přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením tvoří tyto tituly: Přírodopis – Botanika, Přírodopis – Zoologie I, Přírodopis – Zoologie II, Přírodopis – Biologie člověka a Přírodopis – Země, naše planeta. Obsahují veškeré učivo předmětu předepsané RVP a umožňují pracovat s  jednotlivými tituly podle aktuální potřeby. Konkrétně tedy budou moci učitelé využívat učebnice nejen v ročnících, pro které jsou určeny především, ale i později, mohou se k nim vracet, mohou učivo přesunout apod.

Třetí učebnice předmětové řady navazuje na Zoologii I. Dokončuje se v ní učivo zoologie, které zahrnuje kroužkovce, členovce (pavoukovci, korýši, hmyz) a obratlovce (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci). Uzavírá ji kapitola o rozšíření a vývoji živočichů na Zemi. Učebnice obsahuje množství názorných kreseb Andrey Korbelářové a fotografií a také přílohu - slovník vybraných odborných pojmů ve znakovém jazyce. Obrázky znaků nakreslil Jan Žampach.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j.: 11981/2014 dne 3. 4. 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy, pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením, obor Přírodopis, s dobou platnosti šesti let.

Autor
Skýbová
Předmět
přírodopis
Určeno pro
Základní škola pro sluchově postižené
Poznámka
1. vydání; 96 stran + příloha 12 stran
Počet
Skladem