Přírodopis - Země, naše planeta

405,00 Kč
S DPH
123304

Ucelenou řadu učebnic pro výuku přírodopisu pro žáky se sluchovým postižením tvoří tyto tituly: Přírodopis – Botanika, Přírodopis – Zoologie I, Přírodopis – Zoologie II, Přírodopis – Biologie člověka a Přírodopis – Země, naše planeta. Obsahují veškeré učivo předmětu předepsané RVP a umožňují pracovat s  jednotlivými tituly podle aktuální potřeby. Konkrétně tedy budou moci učitelé využívat učebnice nejen v ročnících, pro které jsou určeny především, ale i později, mohou se k nim vracet, mohou učivo přesunout apod.

Poslední učebnice předmětové řady je věnována Zemi jako živé planetě. Obsahuje jednak poznatky z geologie (minerály, horniny, historický vývoj planety Země), jednak poznatky z ekologie (lidé a prostředí, ochrana přírody). Učebnice obsahuje velké množství názorného materiálu: fotografie a ilustrace, které nakreslila akademická malířka Andrea Korbelářová.  Je do ní vložena i příloha - slovník vybraných odborných pojmů ve znakovém jazyce. Obrázky znaků nakreslil Jan Žampach.

Autor
Skýbová,Teodoridis
Předmět
přírodopis
Určeno pro
Základní škola pro sluchově postižené
Poznámka
1.vydání; 96 stran + příloha 8 stran
Počet
Skladem