Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy

41,00 Kč
S DPH
123106

Vzdělávací program se zaměřuje na kultivaci a rozvíjení osobnosti dětí s těžkým mentálním postižením. Cílem je poskytnout těmto dětem elementární vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní orientovat se v praktickém životě. Publikace obsahuje učební plán jednotlivých stupňů pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy a jeho rozpracování do jednotlivých předmětů.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schváleno MŠMT ČR, pod č .j. 24035/97-22 s platností od 1. září 1997 jako učební dokument ve smyslu § 39, odst. 1 školského zákona.

Autor
Švarcová
Předmět
vzdělávací program
Určeno pro
Základní škola speciální
Poznámka
2. upravené vydání; 64 stran
Počet
Skladem