Věcné učení (metodická příručka)

47,00 Kč
S DPH
123120

V metodické příručce jsou shrnuty všechny informace a zkušenosti, jak postupovat při výuce tohoto důležitého předmětu (podle stávajícího RVP se nazývá Člověk a jeho svět), který v sobě integruje poznatky o okolním světě, o společnosti a o přírodě. Tyto poznatky jsou předpokladem pro zvládnutí základních životních dovedností žáků. Autorky poskytují podrobné náměty, jak s učebnicemi Chodíme do školy 1 až 3 pracovat, kterými jednoduchými texty (říkadla, lidové písně, básně pro děti) je doplnit.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR č. j. 29982/96-22 dne 18. 12. 1996 jako metodickou příručku pro učitele.

Autor
Blažková, Teplá
Předmět
prvouka
Určeno pro
Základní škola speciální
Poznámka
2. vydání; 48 stran
ISBN 80-7216-112-1
Počet
Skladem