Chodíme do školy 3

110,00 Kč
S DPH
123119/VL

Ucelená řada učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům se středně těžkým až těžkým mentálním postižením. Jednotlivé učebnice lze využít v kterémkoli ročníku prvního stupně základní školy speciální, v souladu s příslušným ŠVP a IVP.

Učebnice Chodíme do školy 3 navazuje svým pojetím a formou na předchozí učebnice Chodíme do školy 1 a 2. Obsahově se v ní završuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět dle příslušného RVP. I zde barevné ilustrace Danuše Plajnerové a netradiční knihařské zpracování (vazba do spirály nebo volné listy) usnadňují žákům naplnit cíle tohoto předmětu. Učebnici lze použít i na dalších typech speciálních škol.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. 24880/2008-61 dne 9. března 2009 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro obor vzdělání Základní škola speciální, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální s dobou platnosti šest let.

Autor
Blažková
Předmět
prvouka
Určeno pro
Základní škola speciální
Poznámka
2.vydání; 32 stran; volné listy
ISBN 80-7216-132-6
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat