Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem

174,00 Kč
S DPH
123143

Publikace obsahuje informace o kochleární implantaci, metodách, podmínkách, zásadách a postupech reedukace sluchu. Cvičení jsou zaměřena na rozvoj fonematického sluchu, odstranění vadné výslovnosti apod. Mnohá z uvedených cvičení mohou přispět u předškolních dětí k výchově fonematického sluchu; mohou též posloužit jako průpravná cvičení u dětí s vadou výslovnosti či v počátcích osvojování si čtenářských dovedností. Některá cvičení lze využívat i k systematickému rozvíjení dovednosti odezírat. Obrázky ke cvičením nakreslila Danuše Plajnerová.    

Publikace je určena logopedům, případně i dalším zájemcům - pedagogům předškolních zařízení a elementárních tříd. Je však třeba vždy postupovat pod vedením odborníka-logopeda.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR č. j. 10 427/97-22, dne 19. února 1997 jako metodickou příručku pro učitele.

Autor
Svobodová
Předmět
metodický materiál - sluchové postižení
Určeno pro
Odborná literatura
Poznámka
2. vydání; 152 stran
ISBN 80-7216-214-4
Počet
Skladem