Dyslalie - metodika reedukace

116,00 Kč
S DPH
123212

Soubor příruček, označených jako metodiky reedukace, je určen začínajícím pracovníkům v oboru, u nichž předpokládá určité odborné teoretické znalosti. Zahrnuje tyto tituly: Dyslalie, Opožděný vývoj řeči a dysfázie, Koktavost, Mutismus, Palatolalie a afázie. 

Dyslalie – metodika reedukace přináší přehledně zpracovanou problematiku dyslalie s novou koncepcí její reedukace, zaměřenou na konkrétní ukázky a příklady jednotlivých metodických kroků a přístupů. Toto pojetí směřuje k tomu, aby reedukace dyslalie nebyla pro dítě nepříjemnou zátěží, ale příjemnou hrou.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR dne 12. listopadu 1999, č. j. 30 725/99-24, k zařazení do metodických materiálů pro speciální školy.

Autor
Kutálková a kol.
Předmět
metodický materiál - logopedie
Určeno pro
Odborná literatura
Poznámka
2. vydání; 64 stran
ISBN 978-80-7216-269-7
Počet
Skladem