Matematika 6

110,00 Kč
S DPH
123087

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů matematiky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Kromě opakování učiva z předchozího ročníku obsahuje učebnice Matematika 6 tato témata: sčítání a odčítání v oboru do 10 000 (včetně přechodu desítek), dělení se zbytkem v oboru do 100. V geometrii žáci nacvičují jednoduché konstrukce kružítkem (přenášení úseček, grafický součet úseček, osa úsečky, osová souměrnost), seznamují se s pojmem úhel, učí se konstruovat úhel a trojúhelník. Učivo doplňují barevné ilustrace Evy Mastníkové.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č.j. MSMT-2704/2019 dne 20.března 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací  obor Český jazyk a literatura podle minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření s dobou platnosti šest let.

Autor
Slapničková, Remutová, Čmolíková
Předmět
matematika
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
3. vydání; 96 stran
ISBN 80-7216-210-1
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat