Český jazyk 5

110,00 Kč
S DPH
123089

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOTISKU V 1. POLOVINĚ BŘEZNA 2023.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů českého jazyka je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Po zopakování učiva předešlých ročníků nastupuje v učebnici Český jazyk 5 učivo nové: psaní skupin dě-tě-ně, bě-pě-vě-mě, výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova, vyjmenovaná slova po b, l, m. Do učebnice je zařazeno také seznámení s podstatnými jmény (rod, číslo) a pravopis vlastních jmen. Učivem prolíná slohový výcvik zaměřený na tvoření slov, reprodukci textu, vypravování. Učivo doplňují barevné ilustrace, které nakreslila Sylva Francová-Krhovská.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-2696/2019 dne 18. března 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura podle  minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření s dobou platnosti šest let.

 

Autor
Borejová
Předmět
český jazyk
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
4. vydání; 88 stran
ISBN 978-80-7216-318-2
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat