Český jazyk 9

110,00 Kč
S DPH
123096

DOTISK PŘIPRAVUJEME K NASKLADNĚNÍ KE KONCI LEDNA 2024

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů českého jazyka je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

V této učebnici se upevňují znalosti pravopisu a dokončuje procvičování slovních druhů (zejména podstatných a přídavných jmen) a větné skladby (věta jednoduchá a souvětí). Závěr učebnice tvoří přehled probraného učiva. Text učebnice doplňují barevné ilustrace Šárky Boháčové.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT čj. MSMT- 6975/2021 dne 11. června 2021 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková kultura vzdělávací obor Český jazyk a literatura podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z RVP ZV, s dobou platnosti šesti let.

Autor
Bendáková, Lusková
Předmět
český jazyk
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
5. vydání; 72 stran
ISBN 978-80-7216-344-1
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat