Obecný přírodopis (učebnice)

87,00 Kč
S DPH
123273/2

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů přírodopisu je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé materiály lze využít v kterémkoli ročníku druhého stupně základní školy, v souladu s příslušným ŠVP a IVP.

Učebnice Obecný přírodopis obsahuje tyto kapitoly: Vznik života na Zemi, Složení a struktura živých soustav (buňka, tkáně, rozmnožování, základy dědičnosti), Třídění organismů (konkrétně: bakterie, viry, kvasinky, plísně, řasy, lišejníky, prvoci, žahavci), Vývoj a systém rostlin a Vývoj a systém živočichů. Text doprovází velké množství fotografií a názorných ilustrací akademické malířky Andrey Korbelářové. Rozšiřující učivo je označeno slabým podtiskem a na závěr každé kapitoly jsou uvedeny otázky a úkoly, které mohou učitelé s žáky využít k procvičování a upevňování učiva, včetně námětů pro praktické činnosti.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č.j.  MSMT 4277/2021 dne 5. května 2021 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a příroda, podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z RVP ZV  s dobou platnosti 3 let.

Autor
Skýbová
Předmět
přírodopis
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1. vydání; 56 stran
ISBN 978-80-7216-251-2
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat