Fyzika 7 - 2. část (učebnice)

87,00 Kč
S DPH
123279

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů fyziky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé materiály lze využít v kterémkoli ročníku druhého stupně základní školy, v souladu s příslušným ŠVP a IVP.

V učebnici Fyzika 7/2 se žáci seznamují s následujícím učivem: Působení sil (skládání sil, setrvačnost, Newtonův zákon, jednoduché stroje), Mechanické vlastnosti tekutin (hustota, tlak v kapalině, vztlaková síla, atmosférický tlak, hydraulické stroje), Zvukové děje (vznik zvuku, šíření zvuku, hudební nástroje, jednotka hlasitosti, ochrana před hlukem). Učivo je propojeno s každodenní praxí a opírá se o názorné ilustrace Miroslavy Jakešové. Za každou kapitolou následují praktické příklady a cvičení. Další úkoly obsahuje pracovní sešit.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT čj. MSMT- 4280/2021 dne 26. dubna 2021 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a příroda vzdělávací obor Fyzika podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z RVP ZV s dobou platnosti tří let.

Autor
Macháček
Předmět
fyzika
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1.vydání; 48 stran
ISBN 978-80-7216-281-9
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat