Matematika 4

110,00 Kč
S DPH
123068/4

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů matematiky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Na opakování a prohlubování učiva 1. až 3. ročníku navazuje nové učivo: numerace v oboru do 100, sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru do 100, seznámení s jednotkami hmotnosti, délky, času a objemu. V geometrii se žáci učí vyznačovat a popisovat body, rýsovat úsečky, přímky, poznávat a popisovat rovinné útvary. Učivo doprovázejí barevné ilustrace Václava Bláhy.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-1044/2019 dne 24. ledna 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.

Autor
Slapničková, Čmolíková, Remutová
Předmět
matematika
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
4. vydání; 96 stran
ISBN 978-80-7216-313-7
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat