Koktavost - metodika reedukace

59,00 Kč
S DPH
123215

Soubor příruček, označených jako metodiky reedukace, je určen začínajícím pracovníkům v oboru, u nichž předpokládá určité odborné teoretické znalosti. Zahrnuje tyto tituly: Dyslalie, Opožděný vývoj řeči a dysfázie, Koktavost, Mutismus, Palatolalie a afázie. 

Metodika reedukace koktavosti navazuje a rozvíjí osvědčené principy české logopedické školy; nechápe reedukaci koktavých jen jako formální úpravu porušené mluvy, ale snaží se působit na řeč v celém jejím širokém kontextu s důrazem na její sociální funkci. Proto obsahuje cvičení, zaměřená nejen na typické zvláštnosti a obtíže koktavých, ale i na rozvoj komunikačního poslání řeči: na obohacování slovní zásoby a schopnosti vyjadřovat slovně myšlenky, na vnitřní motivaci a uvědomělou aktivitu i na pochopení a úpravu mezilidských vazeb.

Udělená schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT ČR dne 1. listopadu 2000, č. j. 28 565/2000-24, k zařazení do seznamu metodických příruček.

Autor
Kutálková, Bubeníčková
Předmět
metodický materiál - logopedie
Určeno pro
Odborná literatura
Poznámka
1. vydání; 64 stran
ISBN 80-7216-145-8
Počet
Skladem