Základy rodinné výchovy (příručka pro učitele)

82,00 Kč
S DPH
123172

Základy rodinné výchovy mohou být samostatným vyučovacím předmětem ve školních vzdělávacích programech středních odborných škol pro studenty se specifickými potřebami, konkrétně pro studenty s lehkým mentálním postižením.  Příručka je sice určena učitelům, ale snahou autorů je ve stručné a jazykově přijatelné podobě zachytit obsah učiva v podobě srozumitelné jejich studentům. Hlavní kapitoly: Člověk je tvor biologický a společenský, O vývojových obdobích života člověka, Výchova k manželství a rodičovství. Poslední kapitolu lze rozšířit o Péči o dítě z učebnice Zdravověda 2.

Autor
Mojžíš, Sobota
Předmět
rodinná výchova
Určeno pro
Odborná učiliště a praktické školy
Poznámka
3. upravené vydání, 56 stran
ISBN 978-80-7216-314-4
Počet
Skladem