Matematika 7

110,00 Kč
S DPH
123097/4

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů matematiky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

V učebnici Matematika 7 se rozšiřuje číselný obor do milionu: orientace a základní početní úkony v tomto oboru a písemné násobení a dělení do 10 000. Novým učivem v geometrii je konstrukce mnohoúhelníků a vzorce na výpočet obvodů rovinných obrazců. Barevné ilustrace jsou od Evy Duchečkové.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č.j.  MSMT 6980/2021 dne 11. června 2021 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace, podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z RVP ZV  s dobou platnosti šest let.

Autor
Kouřilová, Trávníčková
Předmět
matematika
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
4. vydání; 84 stran
ISBN 978-80-7216-330-4
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat