Pravopisná cvičení 1

70,00 Kč
S DPH
123262

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOTISKU V 1. POLOVINĚ BŘEZNA 2023.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů českého jazyka je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Pracovní sešit 1 je pomocníkem pro opakování pravopisu ve škole i doma. Je určen pro žáky 2. stupně a obsahuje toto učivo: psaní velkých a malých písmen; psaní vět a slov; psaní samohlásek (krátká, nebo dlouhá); psaní y/ý po tvrdých souhláskách; psaní i/í po měkkých souhláskách; psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; psaní znělých a neznělých souhlásek; psaní i/y po obojetných souhláskách; psaní předložek a tvarů podstatných jmen; psaní slovesných tvarů. Náročnost cvičení se v sešitě postupně zvyšuje.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT čj. MSMT-40198/2020 dne 2. prosince 2020 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Český jazyk a literatura podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření RVP ZV, s dobou platnosti šest let.

Autor
Kvítková
Předmět
český jazyk
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1. vydání, 48 stran
ISBN 80-7216-209-8
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat